Vi lever af tilfredse kunder, og det har vi gjort i 5 generationer ​​

Kontaktinformation

Dagnæs Glaslager Tømrer & Snedker A/S

Gotlandsvej 20

8700 Horsens

Telefon 75 64 70 55

E-mail: mail@dg-glas.dk

Ombygning og renovering​​

Lad ikke hvilken som helst håndværker stå for din ombygning.

Vi har stor erfaring med at opføre ombygninger og renoveringsopgaver, og vi har styr på hvilke krav og regler der stilles i forbindelse med en sådan opgave. Det er de færreste renoveringsopgaver som kræver kommunens godkendelse.​

Der skal dog søges byggetilladelse hvis du ændrer væsentligt på facaden, sætter kviste på taget eller på anden måde ændrer antallet af kvadratmeter. Ændring af kloak eller afløb kræver ligeledes dokumentation overfor kommunen.


Forsikring: Når vi indgår en aftale om ombygningen, har vi styr på det forsikringsmæssige og sikrer os at der er forsikret imod tyveri af byggematerialer, skader på byggeriet ved storm, brand o.l. Som bygherre skal man være opmærksom på, at en større ombygning kan betyde at husforsikringen skal ændres når ombygningen står færdig.


Vi sørger naturligvis også for at alle byggetekniske krav og retningslinier er overholdt.


Vi udfører alle former for tilbygninger, nybygninger eller moderniseringsopgaver som Hovedentreprise, Totalentreprise eller Fagentreprise.

Hovedentreprise:

Her er det os som har det overordnede ansvarlig for hele projektet. Vi sørger for at styre byggeprojektet fra start til slut. Vores entrepriseopgaver omfatter bl.a.

  • Byggeledelse
  • Byggeriet står færdig til tiden.
  • Arbejdets kvalitet er som aftalt, og at de byggetekniske retningslinier er overholdt.
  • Vælge kompetente underleverandører.
  • Indgå kontrakter, koordinering og byggeledelsen med de andre faggrupper.
  • Vi er ansvarlige for den aftalte pris overholdes.

En af hovedentreprisens fordele er, at du kan koncentrere dig om byggeriet på baggrund af det projektmateriale, som hovedentreprenøren har givet sit tilbud på, og overlade alle juridiske, økonomiske og styringsmæssige forhold til ham.


Her skal du/bygherre selv søge om evt. byggetilladelse og udarbejde projektmaterialet, dvs. tegninger, beskrivelser m.v.


Hovedentreprise er særlig velegnet hvor flere faggrupper er involveret. Tilbygninger, større ombygninger og renoveringsopgaver.

Totalentreprise:

Vi kan også tilbyde at udføre opgaven som en totalentreprise. Her klarer vi hele projektet.
Vi udarbejder også projektmaterialet, tegninger, beskrivelser m.m. og indgår kontrakter med underentreprenører.

Fagentreprise:

Som fagentreprise står vi kun for en del af opgaven fx. for tømrerarbejdet i henhold til det udarbejdede projektmateriale. Vi indgår kontrakt, udfører arbejdet og koordinerer med bygherre.

Fagentreprise er velegnet hvis du selv ønsker at styre projektet og har mulighed for at være tilstede på byggepladsen. Du har selv fingeren på pulsen hvad angår det økonomiske, byggetekniske og byggeledelse samt kontraktforhandling.​

ADRESSE

Dagnæs Glaslager

Tømrer & Snedker A/S

Gotlandsvej 20

 8700 Horsens

KONTAKT OS

Tlf 75 64 70 55

E-mail: mail@dg-glas.dk

DØGNVAGT

Telefon 75 64 70 55
​Med vores døgnvagt, står vi klar til at rykke ud 24 timer i døgnet på akutte glarmester-opgaver

PARTNERE