Vi lever af tilfredse kunder, og det har vi gjort i 5 generationer ​​

Kontaktinformation

Dagnæs Glaslager Tømrer & Snedker A/S

Gotlandsvej 20

8700 Horsens

Telefon 75 64 70 55

E-mail: mail@dg-glas.dk

Tilbygning

Vi lever af tilfredse kunder - og det har vi gjort i 5 generationer!

Lad ikke hvilken som helst håndværker stå for din tilbygning.
Vi har stor erfaring med at opføre tilbygninger og vi har styr på hvilke krav og regler der stilles i forbindelse med en tilbygning. Ud over de byggetekniske retningslinjer, er det også vigtigt at have styr på byggetilladelse, bygningsreglementet, energikrav, lokalplaner m.m.


Vi udfører alle former for tilbygninger, nybygninger eller moderniseringsopgaver som Hovedentreprise, Totalentreprise eller Fagentreprise.

Hovedentreprise:

Her er det os som har det overordnede ansvar for hele projektet. Vi sørger for at styre byggeprojektet fra start til slut. Vores entrepriseopgaver omfatter bl.a.

  • Byggeledelse
  • Byggeriet står færdig til tiden.
  • Arbejdets kvalitet er som aftalt, og at de byggetekniske retningslinier er overholdt.
  • Vælge kompetente underleverandører.
  • Indgå kontrakter, koordinering og byggeledelsen med de andre faggrupper.
  • Vi er ansvarlige for den aftalte pris overholdes.

En af hovedentreprisens fordele er, at du kan koncentrere dig om byggeriet på baggrund af det projektmateriale, som hovedentreprenøren har givet sit tilbud på, og overlade alle juridiske, økonomiske og styringsmæssige forhold til ham.

Ved en hovedentreprise skal du/bygherre selv søge om byggetilladelse og udarbejde projektmaterialet, dvs. tegninger, beskrivelser m.v.

Hovedentreprise er særlig velegnet hvor flere faggrupper er involveret. Tilbygninger, større ombygninger og renoveringsopgaver.

Totalentreprise:

Vi kan også tilbyde at udføre opgaven som en totalentreprise. Her klarer vi hele projektet.
Vi udarbejder også projektmaterialet, tegninger, beskrivelser m.m. og indgår kontrakter med underentreprenører.

Fagentreprise:

Som fagentreprise står vi kun for en del af opgaven fx. for tømrerarbejdet i henhold til det udarbejdede projektmateriale. Vi indgår kontrakt, udfører arbejdet og koordinerer med bygherre.


Fagentreprise er velegnet hvis du selv ønsker at styre projektet og har mulighed for at være tilstede på byggepladsen. Du har selv fingeren på pulsen hvad angår det økonomiske, byggetekniske og byggeledelse samt kontraktforhandling.

ADRESSE

Dagnæs Glaslager

Tømrer & Snedker A/S

Gotlandsvej 20

 8700 Horsens

KONTAKT OS

Tlf 75 64 70 55

E-mail: mail@dg-glas.dk

DØGNVAGT

Telefon 75 64 70 55
​Med vores døgnvagt, står vi klar til at rykke ud 24 timer i døgnet på akutte glarmester-opgaver

PARTNERE